CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG VƯƠNG do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0-101328090 ngày 08 tháng 01 năm 2003, thay đổi lần 5 ngày 20 tháng 10...
Xem thêm
Trong những năm vừa qua Công ty đã tham gia đấu thầu và thi công nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, đồng thời mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã đầu tư các máy móc...
Xem thêm
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG VƯƠNG
Xem thêm